SOUL CHILDREN 
Aldersgruppen for Soul Children-kor er 5.–10. klasse.
Det vil si at Soul Children-kor ikke er for sangere under 5. klasse, og heller ikke har øvre aldergrense under 10. klasse. Det vil si at Soul Children er balanse mellom tradisjonelle barne- og ungdomskor.

SOUL TEENS
Aldersgruppen for Soul Teens er fra 10. klassetrinn til og med 19 år. Soul Teens er for eldre ungdommer som ønsker et utvidet tilbud i tillegg til Soul Children, der det er et sterkt fokus på ledertrening og trosopplæring.

SOUL KIDS
Aldersgruppen for Soul Kids er fra 1. til og med 4. klassetrinn. Soul Kids er for barn som ikke er gamle nok til å være med i Soul Children og fungerer i praksis som et vanlig barnekor.

SOUL FAMILY CHOIR
Soul Family Choir fungerer som en samling og arena for hele familien. I dette koret er det rom for alle: Soul Kids, Soul Children, Soul Teens, samt besteforeldre, foreldre og søsken.

SOUL CHILDREN SIGN
Soul Children Sign er tegnspråkkor for barn og ungdom i alderen 10-19 år. Det er oversatt og filmet flere Soul Children-sanger som er tenkt til disse korene, og under opptredener brukes Soul Children-musikk enten ved live musikere, instrumentalversjoner eller playbacks.

SOUL PARENT CHOIR
Soul Parent Choir er et eget kor for foresatte av nåærende og tidligere sangere i Soul Kids, Soul Children og Soul Teens.

Dette er kriteriene alle Soul Children kor må følge:

1. Være tro mot visjon og verdier
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig
3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper Soul Kids 1.–4. klassetrinn Soul Children 5.–9. klassetrinn Soul Teens 10. klassetrinn – 19 år
4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children)
5. Ha et eget crew (lederteam)
6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon
7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual