SOUL FAMILY CHOIR

Soul Family Choir fungerer som en samling og arena for hele familien. I dette koret er det rom for alle: Soul Kids, Soul Children, Soul Teens, samt besteforeldre, foreldre og søsken.

Dette er kriteriene alle Soul Family Choir kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
4. Ha et eget crew (lederteam)
 
7. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
8. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Family Choir kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: