SOUL TEENS

Aldersgruppen for Soul Teens er fra 10. klasse til og med 3. vgs.

Soul Teens er for eldre ungdommer som ønsker et utvidet tilbud i tillegg til
Soul Children, der det er et sterkt fokus på ledertrening og tros- opplæring.

Dette er kriteriene alle Soul Teens kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper 
 
Soul Kids 1.–4. klasse
Soul Children 5.–10. klasse
Soul Teens 10. klasse – 3. vgs
 
4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
5. Ha et eget crew (lederteam)
 
6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Teens kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: