SOUL CHILDREN SIGN

Soul Children Sign er tegnspråkkor for barn og ungdom i alderen 10-19 år.

Det er oversatt og filmet flere Soul Children-sanger som er tenkt til disse korene, og under opptredener brukes Soul Children-musikk enten ved live musikere, instrumentalversjoner eller playbacks.

Dette er kriteriene alle Soul Children Sign kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper 
 
Soul Kids 1.–4. klassetrinn
Soul Children 5.–9. klassetrinn 
Soul Teens 10. klassetrinn – 19 år 
 
4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
5. Ha et eget crew (lederteam)
 
6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Children Sign kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: