SOUL KIDS

Aldersgruppen for Soul Kids er fra 1. til og med 4. klassetrinn.

Soul Kids er for barn som ikke er gamle nok til å være med i Soul Children og fungerer i praksis som et vanlig barnekor.

Dette er kriteriene alle Soul Kids kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper 
 
Soul Kids 1.–4. klassetrinn
Soul Children 5.–9. klassetrinn 
Soul Teens 10. klassetrinn – 19 år 
 
4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
5. Ha et eget crew (lederteam)
 
6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Kids kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: