SoulMate-måneden november

  • soulmate november

SoulMate-måneden november

Vil dere være med å dele?
Vi fortsetter å støtte Soul Children-arbeidet i Ecuador og vi går inn i november og SoulMate-måneden med en innsamlingskonkurranse!

Bakgrunn

Vi ønsker å ha en felles måned der vi alle har fokus på å samle inn penger til våre internasjonale prosjekter i Soul Children-arbeidet. Vi vil at korene gjennom denne måneden skal rette blikket utover på andre barn i andre land som lever annerledes enn det vi gjør og har andre utfordringer enn det vi har i Norge.

Alle Soul Children-kor oppfordres til å ha et giverengasjement gjennom SoulMate, om koret allerede ikke har et eget bistand- eller misjonsprosjekt. Vi ønsker å gi våre medlemmer en god opplæring i giverglede, raushet og et engasjement for misjon. Vi har mange gode og spennende ideer på hvordan dere kan gjøre det.

Viktig informasjon og regler

Alle kor kan delta. Målet er å samle inn mest mulig penger til SoulMate og lære alle i Soul Children å gi videre.
Det er valgfritt hvordan dere vil samle inn penger.

Frist for innbetaling: 1. desember

Innbetaling

VIKTIG: Merk med kornavn da det koret som samler inn mest blir premiert i slutten av året!

Kontonr: Acta og Normisjons kontonr: 1503.02.13537
merk det med prosjektnummer/navn: 12193876/SoulMate.
Vipps: søk opp «Acta sentralt» og merk overføringen med «SoulMate» og kornavn.

Ønsker dere å støtte enkeltvis uten konkurransen, så kan dette gjøres på:
SMS: Send kodeord SOULMATE til 2160 og du støtter med 200 kr (18-års grense).

Ressursmateriale

Acta sentralt har ressursmateriell og informasjon om Soul Children-arbeidet i Ecuador som kan brukes til å formidle kunnskap om de forskjellige Soul Children-prosjektene.
Se hjemmesiden vår soulchildren.no/soulmate
Her kan du også laste ned SoulMate-brosjyre og flyer.

I tillegg ligger det noen filmer på YouTube fra Ecuador. Vi anbefaler også å sjekke ut Soul Children i Ecuador sin Facebookside her og søke opp og se filmene de har lagt ut på Youtube.

Innsamlingsideer

Bakerst i brosjyren vår står det mange tips på hvordan dere kan samle inn til SoulMate. Ha gjerne familiemiddag med konsert der inntekten går til SoulMate. Vi oppfordrer også alle til å sende oss bilder og historier underveis.

Lykke til og kom gjerne med spørsmål i forbindelse med SoulMate-måneden!

Hilsen Soul Children-staben
hos Acta sentralt