SOUL PARENT CHOIR

Soul Parent Choir er et eget kor for foresatte av nåærende og tidligere sangere i Soul Kids, Soul Children og Soul Teens.

Dette er kriteriene alle Soul Parent Choir kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
4. Ha et eget crew (lederteam)
 
5. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
6. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Parent Choir kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: