Bli med på Soul Children Gatherings 2021

Fredrikstad 1. – 3. oktober

Se nærmere her: https://fb.me/e/1LFHDxou6

Trondheim 24. oktober

Se nærmere her: https://fb.me/e/2DZZYvuxo

Bergen 23. oktober

Se nærmere her: https://fb.me/e/1wTbkS5wo

Drammen 30. oktober

Se nærmere her: https://fb.me/e/12o5StY7j

Oslo 30. – 31. oktober

Se nærmere her: https://fb.me/e/vF5oIMlXl

Molde 13. nov

Nærmere info kommer