I mars 2001 startet Soul Children-leder Ragnhild Hiis Ånestad et barne- og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC), med lokal tilhørighet til Korsvoll menighetshus og regionalt medlemskap hos Acta region Øst. Målet var å starte et kor for de yngste tenåringene, for de som ikke følte tilhørighet i hverken barne- eller ungdomskor. Dette ble da et kor for sangere i alderen 10–16 år som synger musikk i stilartene gospel, pop, soul og R’n’B.

Etter hvert som flere oppdaget Oslo Soul Children gjennom deres opptredener og CD-utgivelser, ble flere og flere menigheter og forsamlinger interessert i å starte lignende kor, og Oslo Soul Children fikk funksjon som pilotkor for korkonseptet Soul Children. 2005 ble dette et av satsingsområdene til Acta – barn og unge i Normisjon. Allerede i 2004 arrangerte Oslo Soul Children en korsamling med fire lokale kor i Storsalen menighet i Oslo. Dette ble den spede start for The International Soul Children Festival som i 2005 hadde 333 deltakere og i 2018 ove r 2000 deltakere.

I takt med at antall Soul Children-kor økte, vokste det også frem behov for opplegg tilrettelagt for andre aldersgrupper, samt tilhørende konsepter. I tillegg har Soul Children vokst utover Norges grenser, og har når over 300 lokale kor rundt omkring i hele verden. Oslo Soul Children og Acta produserer diverse ressursmateriell for korbevegelsen, og utvikler og tester ut arbeidsmåter og modeller, med tanke på det musikalske, åndelige og sosiale miljøet.