Loading...

Konseptene

Vi som utvikler Soul Children så et spesielt behov for å finne metoder for å nå «de små tenåringene — den nye generasjonen» med evangeliet. Nedre aldersgrense i Soul Children-kor er 5. klasse slik at det ikke blir for barnslig for de eldste tenåringene. Vårt ønske er å ta hvert enkelt medlem på alvor der de er i livet. Vi opplever at medlemmene heller ønsker at vi som ledere gir dem noe å strekke seg etter, enn at undervisningen, sangene og opplegget blir for barnslig. Dessuten ser vi en tydelig tendens til at barn ofte slutter i barnekor og barnearbeid når de er elleve–tolv år fordi de minste får for mye oppmerksomhet. Når denne gruppen forsvinner blir det heller ingen naturlig overgang til ungdomskor eller ungdomsarbeidet i de forskjellige menigheter og forsamlinger.

Etter hvert har vi sett behovet for å kunne tilby kor for de litt yngre (Pre Soul Children), de litt eldre (Soul Teens) og for hele familien (Soul Family Choir). I tillegg har vi laget vår egen gudstjeneste, Soul Church Service, og vårt eget innsamlingskonsept, SoulMate. Felles for disse elementene er at de alle skal være knyttet opp til et lokalt Soul Children-kor. Soul Children-korene er limet i bevegelsen og det er her alt bygges. Det forventes at pre Soul Children, Soul Children, Soul Teens og Soul Family Choir har tett samarbeid omkring øvelser, opptredener, turer og lignende. Lokale avvik fra dette må avklares med Acta sentralt.

Kriterier for Soul Children-kor

Dette er de første kriteriene som er satt for å være et Soul Children kor i Norge:

  1. Nedre aldersgrense er 5. klassetrinn
  2. Crew (lederne) må dele visjonen om å vinne og bevare unge for Jesus Kristus
  3. Koret må meldes inn i av Acta – barn og unge i Normisjon eller Fribu – Frikirkens Barn og Unge
  4. Koret må følge de retningslinjer som settes av Acta, i forhold til visjon, rettigheter, promotering og stil.
  5. Soul Children legger stor vekt på det musikalske uttrykket, og dette skal være tilpasset målgruppen. Men disse tre beina er like viktige i Soul Children; det åndelige, det sosiale og det musikalske!

Pre Soul Children (under 10 år)

Pre Soul Children fungerer i praksis som et vanlig barnekor, men kan kalles et aspirantkor for barn som ikke er gamle nok til å være med i Soul Children. Flere steder er det allerede startet Pre Soul Children kor, som et supplement til Soul Children. Noen steder drives korene av samme ledere, og øvelsene holdes samme ukedag. Det kan også fungere som to mer atskilte kor, men vi ønsker at det finnes et samarbeid mellom Soul Children og Pre Soul Children. Dette kan vises gjennom felles nettside, felles arrangementer, rekruttering av medlemmer og ellers i visjon og struktur. Pre Soul Children kor skal på samme måte som Soul Children forholde seg til samme kriterier satt av Acta (utenom alderstrinn) og bestille egen logo til bruk på klær, nettside, plakater osv. Dermed er også Soul Children kolleksjonen aktuell for Pre Soul Children kor.

Soul Teens

Vi opplever at de eldste ungdommene i Soul Children har behov for nye utfordringer. Dette var grunnen til at Oslo Soul Teens ble startet, og etter hvert flere Soul Teens-grupper andre steder i landet. Aldersgruppen for Soul Teens er 10. klasse–3. klasse videregående. Med Soul Teens konseptet ønsker vi å sette fokus på de eldste tenåringene, som gjerne vokser ut av annet ungdomsarbeid.

Soul Teens-gruppene driver med musikk, dans og teater av ulik art, samt at det skal være et tydelig fokus på trosopplæring og ledertrening. Vi legger derfor opp til et høyere nivå, med tanke på personlig utvikling på det åndelige, sosiale og musikalske området.

Soul Children Family Choir

Idéen om å danne eget familiekor rundt Soul Children, har også sitt utrspring i pilotkoret i Oslo. I Soul Children-bevegelsen ønsker vi også å engasjere foreldre og søsken. Soul Children Family Choir fungerer som en samling og arena for hele familien. I dette koret er det rom for alle; Pre Soul Children, Soul Children, Soul Teens og besteforeldre/foreldre/søsken osv!

Visjon og verdier

Soul Children-bevegelsens visjon

visjon copy

Fem verdipunkter som er grunnlaget for alt vi driver

verdier copy

Soul Children Guide

Les mer om dette i vår Soul Children guide