Velkommen til Lørenskog Soul Children. Vi er et kor med ca. 20 barn/ungdommer i alderen 10-16 år. Vi vil gjerne ha med deg også. Øvelser hver torsdag kl. 18.30-20.00 i Hogstveien 2, Lørenskog. Ta kontakt med Kjersti på 95364001 dersom du vil være med eller møt opp på øvelsen. Vi lover å ta godt imot deg.