SoulMate


Vi har et sosialt ansvar for alle rundt oss – også globalt. Derfor vil vi lære barn og ungdom til å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det. Soul Children kaller dette for SoulMate.

Soul Children-bevegelsen vender blikket utover og gjør noe mer for barn som ikke har det like bra materielt som oss. SoulMate ble lansert i 2011, og er et innsamlingskonsept for Soul Children-bevegelsen der vi får være med på å samle inn penger til barn og ungdom i andre land. Les mer om satsingen i India og Ecuador.

 

 

Soul Mate