Har du lyst til å synge i kor? Vi er 20 ungdommer i alderen 10-16 år (fra 5. klasse), som øver i Lørenskog Frikirke hver torsdag kl. 18.30-20.00. Det er både gutter og jenter i koret vårt. Du er velkommen til å bli med oss du også. Ta gjerne kontakt med dirigent Inger Grethe Løyning på 99384847 dersom du lurer på noe. Koret har eksistert siden august 2016.