Loading...

Diskografi

Home/Diskografi

Ny CD


Nytt album ute nå med 8 nyskrevne julesanger produsert av Magnus Beite, Christian Ingebrigtsen & Ragnhild Hiis Ånestad.

Cd, noter og singback kan bestilles på actashop.no. Ellers finnes sangene på Spotify, iTunes, og Tidal.

Utgitt av MTG Music i samarbeid med Acta – barn og unge i Normisjon & Vårt Land – her: Oslo, Norway.

Kjøp den i nettbutikken
Kjøp den på iTunes
Merry Christmas Everyone cd-cover

Diskografi


Oslo Soul Children bevegelsen gir stadig ut CDer, og sangene brukes av kor både i Norge og utland! Alle utgivelsene har tilhørende singback og noter, noen også DVD med koreografi. Diskografien oppdateres stadig. Sjekk også ut Actas nettbutikk for repertoar utgitt av andre lokale Soul Children-kor!

Besøk i vår nettbutikk

Merry Christmas Everyone

2017

Merry Christmas Everyone cd-cover

Nærmere

2017

Joseph

2016

Heaven Calling

2016

Star Over Betlehem

2016

Can’t Wait for Christmas Day

2016

True Love

2016

Livsglede 4

2014

Celebrate the Love

2014

Someone out there

2013

Love is all we need

2013

Love

2011

Life Goes on

2011

Kviskre ei bønn

2010

Livsglede 3

2010

Shout

2008

Livsglede 2

2006

Jump

2004

Julestjerne

2003

Shine

2002

Livsglede

2001

TONO-avgift og registrering av sanger


 

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge. Musikk er en viktig del av virksomheten i norske kirkesamfunn. Vi er tilknyttet TONO som de fleste andre musikere, og vi ønsker at sangene våre blir rapportert til TONO ved bruk. Det bidrar til at musikklivet drives videre!

Den norske stat betaler et vederlag til TONO for all musikkbruk i kirkene som finner sted ved arrangementer med forkynnelse og fri entré. Det vil si at dere kun betaler avgiften selv, på de opptreder hvor det kreves inngangspenger.

Les mer på www.tono.no

Her finner du også skjema for rapportering av musikkandakt, som kan brukes ved alle arrangementer med forkynnelse og fri entré. På nettsiden til TONO finner dere også skjema til bruk ved konsert med inngangspenger. Lever inn rapport kvartalsvis eller oftere. Skjemaet sendes til TONO på mail eller per post. Rapportene bidrar til at de komponistene og tekstforfatterne som har fått sine verk fremført i kirkene skal få sin rettmessige del av vederlaget innbetalt av staten. 

Oslo Soul Children og Acta Forlag vil på vegne av våre komponister si tusen takk til dere som gjør dette!