SOUL CHURCH

Soul Church er Soul Childrens egen gudstjeneste. Noen kor bruker det som fast møtesamling, andre bruker det i samarbeid med menighet som en gudstjeneste i måneden eller semesteret. Ønsket er at barn og unge skal være aktivt deltakende, og at musikken
og forkynnelsen i gudstjenesten skal være gjenkjennende for hele familien.

Link til Soul Church Manual: https://fellesskapet.no/wiki/1535