SOUL MATE

SoulMate er Soul Children-bevgelsens misjon-, bistand- og innsamlingskonsept. Ønsket er å lære de unge til å vende blikket utover og gjøre noe for dem som ikke har det like bra materielt som oss i Norge. Gjennom SoulMate legges det også til rette for at nytt Soul Children-arbeid kan etableres på steder som i utgangspunktet ikke har samme muligheter til dette selv.