SOUL CHILDREN

Aldersgruppen for Soul Children-kor er 5.–10. klasse.

Det vil si at Soul Children-kor ikke er for sangere under 5. klasse, og heller ikke har øvre aldergrense under 10. klasse. Det vil si at Soul Children er balanse mellom tradisjonelle barne- og ungdomskor.

Dette er kriteriene alle Soul Children kor må følge: 
 
1. Være tro mot visjon og verdier 
 
2. Fokus på de tre søyler: Musikalsk, sosialt og åndelig 
 
3. Dele opp kor/gruppe inn etter gitte aldersgrupper 
 
Soul Kids 1.–4. klasse
Soul Children 5.–10. klasse
Soul Teens 10. klasse – 3. vgs 
 
4. Ha stedsnavn i kornavnet (eks. Sannidal Soul Children, ikke Juntus Soul Children) 
 
5. Ha et eget crew (lederteam)
 
6. Være medlem i Acta, FriBU eller en annen samarbeidsorganisasjon 
 
7. Følge retningslinjer for promotering og stil jmf. Soul Children Designmanual
 
Hvordan starte et Soul Children kor?
 
Det kan kan du finne ut mer av ved å gå inn på Acta sine nettsider her: