SoulMate i Ecuador

SoulMate er Soul Children-bevgelsens misjon-, bistand- og innsamlingskonsept. Ønsket er å lære de unge til å vende blikket utover og gjøre noe for dem som ikke har det like bra materielt som oss i Norge. Gjennom SoulMate legges det også til rette for at nytt Soul Children-arbeid kan etableres på steder som i utgangspunktet ikke har samme muligheter til dette selv.

Nå støtter SoulMate Soul Children-arbeid i kirkene i Ecuador. Gjennom dette arbeidet opplever barn og unge å få et fellesskap og en tilhørighet som har stor betydning for livet deres. De får høre om Jesus, synge sammen og får delta på gode arenaer hvor de blir møtte av ledere i trygge fellesskap. Dette bidrar til å holde unge borte fra det harde miljøet i byene.

Vi tror at vi kan forandre liv gjennom SoulMate-prosjektene. Vi håper at barn og unge i Soul Children kan oppleve det viktig og inspirerende å gi videre noe av det vi er så heldige å ha fått.

Vi oppfordrer alle kor og grupper i Soul Children-bevegelsen til å samle inn penger til SoulMate.

Slik kan du støtte

Vipps: #534075

Kontonummer: 1503 02 13537

Prosjektnavn/nummer: SoulMate/12193876

Merk overføringen med prosjektnavn/nummer og kornavn.

VIPPS HURTIGKASSE