Loading...

Vi lanserer SoulMate Bangladesh

Gjennom SoulMate Bangladesh ønsker vi å fokusere på utdanning. Vi ser at utdanning er en av bæresteinene for å få et samfunn til å vokse. Likevel er det slik at flere steder i Bangladesh opplever barn og unge fra underprivilegerte og marginaliserte grupper som jenter, etniske og religiøse minoriteter å ikke få like muligheter til skolegang som andre.

Bedre skoler

Under halvparten av barn i Bangladesh går på skole etter 6. klasse. Alle har rett på en skolegang, men i noen områder ser vi at skolene enten er for dårlige eller for langt unna. Noen barn har flere dagers reisevei for å komme dit og foreldrene har kanskje ikke råd til å sende barna sine på skole. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og derfor støtter vi Normisjons arbeid i Bangladesh.

Gjennom arbeidet støtter vi:

  • Gutte- og jenteinternat
  • Stipendordninger som gir barn og unge mulighet til å gå på skole
Foto: Arild Vik/Normisjon. Gutt på skolebenken i blå skjorte.

Grunner til å støtte arbeidet

Ressurser til innsamling