Loading...

India

Når Soul Children lanserte konseptet SoulMate i 2011 falt valget på å støtte en skole i India. Selv om vårt SoulMate fokus forandres etter behov er det fremdeles mulig å støtte denne skolen.

Normisjon har samarbeidet med denne skolen i flere år. I 2010 innførte India the Right to Education Act (RTE) som blant annet lover gratis og obligatorisk skole for barn. Dit har ikke landet kommet ennå. Spesielt gjelder dette barn fra undertrykte minoriteter og vanskeligstilte hjem.

Vi støtter:

Gjennom Northern Evangelical Lutheran Church (NELC) tilbys kvalitetsutdanning på blant annet Don Bosco School. På Don Bosco School er det også et internat knyttet til skolen hvor barn som har lang reisevei får muligheten til trygge oppvekstvilkår og god oppfølging. Gjennom støtte får barn fra minoritetsfamilier stipend til å gå på skole, skolebøker og uniformer. På Normisjon sine nettsider kan du lese mer om Don Bosco School i Dumka, India.

Hvordan gi til Don Bosco School?

Kontonr: 1503 02 13537
Merk med prosjektnummer/navn: 11993250/SoulMate India
Merk også med korets eller privat navn

Landinfo:

1585_8834_49f93ce4f2
Hovedstad: 
New Delhi
Innbyggere: 1, 2 milliarder
Religion: Hinduisme, islam, kristendom, sikhisme, buddhisme, jainisme
Språk: Hindi, engelsk, en rekke minoritetsspråk

Vårt prosjekt: Vårt SoulMate-prosjekt ligger i Dumka, noen timer nord-vest for Kolkata. Her samarbeider vi med NELC (Northern Evangelical Lutheran Church) og Don Bosco School.